Saturday, March 3, 2007

Alpha 60

Böylece Alpha 60’ın mantıksal yapılanmasında oynadığı ezeli rolden dolayı ona ana bellek dendi. Kimse geçmişte yaşamadı ve kimse gelecekte yaşamayacak. Şimdiki zamandır tüm yaşamın biçimi. Bu, hiçbir kötülüğün ondan koparamayacağı bir sahip olmadır. Hiç durmadan dönen bir daire gibidir zaman. Aşağı inen yay geçmiştir, yukarı çıkan ise gelecek… Her şey söylenmişti, kelimeler anlamlarını, anlamlar kelimelerini değiştirmedilerse. Acının ve kederin bir köşesinde yaşamaya alışmış birinin diğer tarafa alışmış birinden farklı bir inanç talep etmesi doğal değil midir? Bizden önce, burada hiçbir şey yoktu. Biz burada tamamen yalnızız. Burada tekiz, ürkütücü bir şekilde tek. Kelimelerin, dile getirmelerin artık anlamı yok. Ayrık bir söz, resimde yalıtılmış bir ayrıntı anlaşılabilir; ancak bütünün anlamı eksiktir. Bir defa biri bildiğimizde ikiyi de biliriz. Oysa bir artı birin iki ettiğini bilmek için önce artıyı bilmek gerektiğini unuturuz. Geçmiş yüzyıllar boyunca yaptıkları edimler, insanları mantıksal olarak yavaş yavaş yok ediyor. Ben, Alpha 60, bu yıkımın mantıksal yordamından başka bir şey değilim. (…) Biçimi ister kapitalist, isterse komünist olsun, söz konusu olan insanı doktrinal ya da finansal güçlerin altında ezerek köleleştirme istenci değil, sadece her edimini planlamak isteyen bir yapılanmanın doğal ihtirasıdır.

çeviri: Can Batukan

____o____

Orjinal Konuşma

La mémoire centrale, est appelée ainsi à cause du rôle

primordial qu’elle joue dans l’organisation logique de l’Alpha

60. Personne n’a vécu dans le passé, personne ne vivra dans le

futur. Le présent est la forme de toute vie. C’est une possession

qu’aucun mal ne peut lui arracher. Le temps est comme un

cercle qui tournerait sans fin. L’arc qui descend est le passé

celui qui monte est l’avenir… Toute a été dit, à moins que les

mots ne changent de sens et les sens de mot. N’est-il pas évident

qu’une personne vivant de façon habituelle d’un coté de la

souffrance exige une autre sorte de religion ; qu’une personne

vivant de façon habituelle de l’autre coté ? Avant nous, il n’y

avait rien ici, ni personne. Nous y sommes totalement seuls.

Nous y sommes uniques, épouvantablement uniques. La

signification des mots et des expressions n’est plus perçue. Un

mot isolé, un détail isolé dans un dessin peuvent être compris ;

mais la signification de l’ensemble échappe. Une fois que nous

connaissons un, nous croyons que nous connaissons deux. Or,

ce que un plus un égal deux, nous oublions qu’auparavant il

faut savoir ce qu’est plus. Ce sont des actes des hommes, à

travers les siècles passés qui, peu à peu vont les détruire

logiquement. Moi, Alpha 60, je ne suis que le moyen logique de

cette destruction. (…) Que ce soit dans le mode, dit capitaliste,

le mode communiste, il n’y a pas une volonté méchante

d’assujettir les hommes dans la puissance de l’endoctrinement,

celle de la finance, mais uniquement l’ambition naturelle de

toute organisation de planifier tout son action.191

191 Godard J. L. (1965) Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution.

No comments: